Kavitasjon i baugpropell

Synes du baugpropellen din bråker for mye? Enten det har vært mye lyd fra dagen den ble installert, eller om støynivået har blitt verre over tid, finnes det måter å forbedre dette på.

Reduser strukturbåren støy

Hvert skrog har sin egen resonansfrekvens som enten forsterker eller demper lyd fra baugpropellen. Strukturbåren støy er energi som transporteres gjennom båtens skrog og dermed setter flater i bevegelse, men med en viss planlegging og forberedelser kan denne energioverføringen reduseres betydelig ved installasjon.

Det er primært to kilder til støy fra en baugpropell, henholdsvis støy fra selve elektromotoren og fra vannstrømmen gjennom tunellen. Støy fra elektromotoren er normalt lav og sjelden hovedårsaken til et høyt støynivå. Derimot er vibrasjonene som oppstår i tunnelen når vannet dras og skyves gjennom tunnelen den avgjørende faktoren. Dersom tunnelinstallasjonen ikke er optimal, vil man kunne få en del kavitasjon i vannstrømmen som medfører økt støy som forplanter seg via tunnelen til båtens skrog og interne skott. Dersom man har større flater i tilknytning til rommet der baugpropellen er montert, vil disse flatene kunne fungere som en høytalermembran og dermed forsterke lydtrykket betydelig. For å redusere denne effekten kan man montere lyddempende plater eller skum som har som hensikt å dempe materialets evne til å settes i bevegelse, samt dempe refleksjon av stående lydbølger i rommet.

 

Reduser kavitasjon

Den vanligste årsaken til støy fra en baugpropell er altså luftbobler i vannet som passerer gjennom tunnelen, som på fagspråket kalles kavitasjon. Jo mer luft i tunnelen, jo mer støy fra baugpropellen. Nedenfor vil jeg ta for meg tre tips for å redusere kavitasjon. 

1. Rund av kantene på tunnelen

Hvis tunnelen på båten har skarpe kanter, vil vannstrømmen som går over disse kantene føre til at det dannes bobler (kavitasjon). Dette fører til mer støy i tillegg til at det reduserer baugpropellens drivkraft og effektivitet. 

Der hvor endene på tunnelen møter hver side av skroget bør du derfor runde av kantene, isteden for å ha skarpe 90 graders hjørner. Dette øker både skyvekraft og turbulens, mens kavitasjon og støy fra propellen reduseres. Forskjellen mellom skarpe og runde tunnelåpninger kan ha mye og si, og er den viktigste faktoren for en god tunnelinstallasjon. Se video nedenfor for illustrasjon: 

 

2. Velg den største tunneldiameteren

En generell tommelfingerregel er å alltid velge den største tunneldiameteren du kan få plass til i båten din. Med en tunnel som er større enn vanlig, vil det ikke bare øke skyvekraften, men også skape en friere vannstrøm, noe som i seg selv tvil bidra til å redusere støy. 

3. Rens tunnelen

Hvis støy fra baugpropellen din har blitt sterkere over tid, kan det sannsynligvis skyldes marin vekst i tunnelen. Ugress og rur som vokser på innsiden av tunnelen og på propellene vil gjøre at det dannes ytterligere kavitasjon. Dette problemet løses enkelt ved å rense tunnelen og skrape bort rur. 

Les mer: Fordeler og ulemper med ulike typer thrustere

 

Økt skyvekraft og redusert støy med spesialpropeller

I de fleste tunnelinstallasjoner vil man få noe kavitasjon ved fullt pådrag av baugpropellen. Dersom din baugpropell er utstyrt med en tre- eller firebladet propell, vil du kunne oppleve en reduksjon av støy og en forbedret skyvekraft ved å bytte til en Q-propell. Disse propellene har fem tynnere blader med en vridd profil som skjærer gjennom vannet med en lenger ledekant sammenlignet med tradisjonelle design. Denne utformingen gjør at propellen blir mindre berørt av luftboblene i vannstrømmen da den "skjærer" seg gjennom vannet kontra at den "slår", slik en propell med rett bladprofil gjør. De fleste Side-Power modeller nyere enn år 2000 kan enkelt la seg oppgradere til denne propellen og det finnes ferdige kit man kan kjøpe. 

 

Den aller beste løsningen for å redusere støy

I følge enkel fysikk er det slik at lavt turtall = lav lyd. Derfor er det bedre å overdimensjonere baugpropellen og bruke den sammen med proporsjonal effektkontroll.

Proporsjonal effektkontroll gjør det mulig å gradvis øke skyvekraften for å plassere båten der du vil ha den, i alle slags fortøyningssituasjoner. Det betyr enkelt og greit at du får en gasspedal på baugpropellen isteden for fullt pådrag fra første stund. Som tidligere nevnt er det støyen fra en svært rask vannstrøm med mer eller mindre kavitasjon gjennom tunnelen som genererer mest støy. Allerede ved en svak reduksjon av topphastighet vil lydbildet reduseres betraktelig. I mange situasjoner behøver man kanskje ikke mer enn 50 prosent av baugpropellens skyvekraft for å gjennomføre manøvreringen og ved dette reduserte effektuttaket er ofte baugpropellen knapt hørbar. 

Mange eksiterende installasjoner kan oppgraderes til proporsjonal kontroll ved å bytte temperatursensoren i elektromotoren, legge til en effektkontroller og bytte signalkabler, samt kontrollpanel. For de som savner mer skyvekraft, så kan det også vurderes å oppgradere selve baugpropellen, dersom det finnes en kraftigere modell tilpasset samme tunneldiameter. 

 

Oppsummering

For å oppsummere vil lavkost tiltak for eksisterende installasjoner være innvendig lyddemping  av større flater, rengjøring av tunnel, bytte til fem-bladet Q-propell og forbedre tunnelåpningene om disse er for skarpe. Et mer kostbart alternativ, men med det aller beste resultatet, er oppgradering til en proporsjonalt styrt baugpropell.

For førstegangs-installasjoner gjelder det å følge manualen nøye, særlig i forbindelse med tunnelinstallasjonen. Velg alltid modellen med den største tunneldiameteren som passer inn i båten. Husk å sjekke minimumskrav til dybder og lengder på tunnelen i manualen. Vurder også om budsjettet tillater en proporsjonal modell som oppleves ganske så annerledes av brukeren, da man kun benytter den skyvekraften som er nødvendig etter forholdene. 

Jeg håper at du med dette har fått bedre innsikt i de faktorene som påvirker lydbildet mest, og hvilke tiltak og forbedringer som er mulig å gjennomføre.