Denne guiden er ment for deg som båteier for å gi deg en grunnleggende forståelse av hva korrosjon er, hva som forårsaker og påvirker korrosjon, samt hjelpe deg å avgjøre hvilket anodemateriale du bør velge på din båt.