Kids enjoying the sea on a sunseeker yacht

Utvalget av baugpropellere og akterpropellere, ofte kalt thrustere, har økt mye de siste 10 årene. I dag finnes det en god løsning for de fleste båter. I denne artikkelen tar vi en nærmere titt på fordelene og ulempene med de forskjellige typene.

Tradisjonelle thrustere fortsetter å dominere markedet

Baugpropell er oftest plassert i en tunnel i baugen, men kan også bli montert utvendig eller som en nedfellbar løsning slik at de kan trekkes tilbake inn i skroget når de ikke er i bruk. Den tunnel monterte thrusteren er helt klart den mest benyttede løsningen, men etterhvert som baugpropeller har blitt nærmest standard på enhver båt over 25 fot, har nye typer blitt utviklet for nær sagt alle typer skrogkonstruksjoner. 

I mange år fantes det i praksis kun tunnelbaserte baugpropeller på markedet, men etterhvert som båtkontruksjonene har endret seg og stadig flere kunder har etterspurt akterpropeller, har utvalget blitt betydelig mer omfattende de siste årene. Løsningene er ikke lenger kun for standardstøpte plastskrog, men også for trebåter, stålskrog aluminiumbåter og båter av komposittmateriale. De ulike variantene gjør det nå mulig å finne gode løsninger på de aller fleste båter.

I denne artikkelen tar vi en nærmere titt på følgende løsninger:

1. Tunnelbaserte baugpropeller og akterpropellere (hekkthruster)
2. Nedfellbare baugpropellere og akterpropellere
3. Eksterne baugpropeller og akterpropellere

 

Baugpropell for tunnelinstallasjon

Side-Power baugpropeller for tunnelinstallasjonTunnelbaserte baugpropeller er som nevnt klart den mest benyttede løsningen på markedet. Produktspekteret dekker båter fra cirka 20 fot og oppover, og leveres for både baug- og hekkmontasje.

For de som ønsker den aller beste løsningen, finnes nå også mange modeller i såkalt proporsjonal utgave. I motsetning til standard modeller, hvor du får full effekt når du kjører baugpropellen, vil en proporsjonal utgave kunne kjøres trinnløst, slik at du kun benytter den effekten du behøver etter forholdene. 

Fordelen med trinnløs effektkontroll er flere, blant annet betydelig redusert støy ved lavere hastigheter, lengre kjøretid og mulighet til en hold-funksjon som presser båten sideveis mot brygga under fortøyning. Slik kan båteiere enkelt håndtere selv store båter helt på egenhånd.

Som alltid ved valg av baugpropell, er korrekt dimensjonering av skyvekraft et av de viktigste valgene du gjør. En underdimensjonert baugpropell som ikke kan yte den kraften du behøver når forholdene er som verst, er jo en relativt dårlig investering.

Les mer: Hvor mye kraft trenger jeg fra min baug- og akterpropeller? 

Baugpropellens faktiske effektivitet ombord avhenger svært mye av installasjonen. Du kan lese mer om dette på våre nettsider. Et viktig punkt å merke seg er at enkelte produsenter benytter andre parametere når de oppgir skyvekraften på sine modeller. Så vær nøye med å sjekke hvilke forutsetninger de forskjellige produsentene oppgir for skyvekraften, for det er faktisk det du kjøper - ren og skjær kraft! 

Fordeler

 • Solid og gjennomprøvd konstruksjon med få bevegelige deler
 • Stort utvalg av modeller, også IP sikrede utgaver som kan stå i mer utsatte miljøer
 • Kan også leveres i proporsjonal utgave med trinnløs hastighetskontroll
 • Mye skyvekraft for pengene sammenlignet med mer avanserte modeller
 • Tunnelen i baugen bidrar til å stive av skroget
 • Tilgang til de fleste hovedkomponenter uten å løfte båten
 • Ingen reduksjon av båtens hastighet ved korrekt installasjon
 • Relativt enkel installasjon når thrusteren monteres som akterpropell

 

Ulemper

 • Ved installasjon i baugen kreves det fagkunnskap ved innstøping av tunnelen
 • Krever noe innvendig plass ombord – ta hensyn til skott og andre konstruksjoner
 • Tunnelen må monteres minimum ½ til 1x sin diameter under vannlinjen, som i noen tilfeller betyr at baugpropellen må monteres relativt nærme båtens rotasjonspunkt
 • Kan være støyende dersom tunnelinstallasjonen ikke gjøres korrekt

 

Nedfellbar baugpropell og akterpropell

Side-Power RS serien

Denne typen baug- og akterpropeller brukes i båter som ikke kan benytte de tunnelbaserte modellene. Disse benyttes typisk på moderne flatbunnede seilbåter hvor tunnelen ikke kan plasseres dypt nok iten at plasseringen blir for langt bak på skroget. Løsningen egner seg også godt som akterpropell, også for motorbåter..

Selv om en riktig installert tunnel vil gi minimalt eller ingen økt vannmotstand, er dette løsningen mange sportsseilere sverger til, hvor man fullstendig elimiminerer dette askpektet.

Les mer: Tips for å redusere støy fra baugpropellen →

Et svært viktig punkt for denne typen baugpropeller er nedfellingsmekanismen. Det er viktig at konstruksjonen er solid, og ikke minst rask nok, slik at man ikke opplever en stor forsinkelse fra aktivering til operativ bruk. Her er det relativt store forskjeller blant forskjellige produsenter.

De beste løsningene på markedet har også sikring mot grunnstøting, slik som f.eks bruddpunkter som fristiller tunnelen om man skulle grunnstøte med tunnelen utfelt, slik at man ikke risikerer skrogets integritet. 

side-power nedfellbar baug- og akterpropell gif

Disse thrusterne vil typisk være mer stillegående enn en gjennomsnittlig thruster. Det er to hovedårsaker til dette. En er at tunnelen er vesentlig kortere, noe som resulterer i mindre turbulens gjennom tunnelen. En annen er at selve tunnelen er separert fra skroget, slik at mindre av vibrasjonsenergien blir overført til selve skroget, som i noen tilfeller kan fungere som en høyttalermembran i mindre gode installasjoner.

Likeledes er nedfellbare baugpropeller ofte mer effektive sammenlignet med tunnelløsning. Årsaken er at de normalt kan monteres lengre frem i baugen og dermed nyter godt av en forlenget vektarm i tillegg til den optimale tunnelløsningen.

Fordeler

 • Perfekt for moderne flatbunnede seilbåter
 • Passer også godt som hekkpropell for båter som ikke passer en konvensjonell løsning
 • Høy effektivitet
 • Stillegående
 • Kan også leveres i proporsjonal utgave med trinnløs hastighetskontroll

 

Ulemper

 • Noe mer omfattende støpe arbeid ved installasjon – krever fagkunnskap
 • Krever mer innvendig plass
 • Noe ventetid mens tunnelen kjøres ut
 • Mer sårbar mot grunnstøting når tunnelen er felt ut, men de beste løsningen har forskjellige sikkerhetsløsninger integrert for å sikre mot vanninntrenging

 

Utvendig baugpropell og akterpropell

Den utvendige monterte baugpropellen kommer i flere former og størrelser, men mest vanlig er den torpedoformede løsningen som monteres under båtens skrog når den benyttes som baugpropell. Disse strømlinjeformede enhetene, ofte kalt podder, er perfekt for båter som ikke har plass til en innvendig konvensjonell løsning. Dessuten er disse en god løsning der hvor båteier ikke føler at installasjonskostnaden er fornuftig i forhold til båtens verdi, da denne typen thruster er raskere og enklere å montere enn klassisk tunnel eller nedfellbar thruster.

Side-Power utvendig baugpropell og akterpropell

Med propeller og elektrisk motor integrert i en og samme hydrodynamiske utformede enhet behøves ingen støping og det skal kun borres noen enkle hull for innfesting og kabelgjennomføring. De beste designene gir minimalt med vannmotstand og kan sammenlignes med vannmotstanden en god foldepropell for seilbåter gir under seil, hvilket utgjør noen få kilo motstand hvilket i praksis ikke er merkbart på båtens hastighet.

Les mer: Hvordan du velge den riktige baug- og akterpropellen til din båt →

Denne typen thruster kan normalt sett monteres enda lengre frem i båtens baug, hvilket gjør den svært effektiv og man kan ofte klare seg med en mindre modell for samme skyvekraft som en tunnel-montert type ville kunne gitt. Den eksterne løsningen er også perfekt som akterpropell. De er enkle å installere, svært kompakte, og kan være løsningen for deg som ikke plass til andre typer, særlig for båter som har begrenset plass på innsiden av akterspeilet. 

Fordeler

 • Krever minimal innvendig plass i båten
 • Enklere og raskere installasjon enn noen annen type
 • Meget effektiv som baugpropell grunnet optimal plassering langt fremme på skroget
 • Normalt sett meget stillegående
 • Lengre kjøretider grunnet god vannkjøling av motor
 • Lite fotavtrykk som hekkpropell – kan være løsningen for de som tidligere ikke har hatt plass

 

Ulemper

 • Ikke anbefalt for planende båter da enheten kan gi uønsket sprut fra baugen under høyere hastigheter
 • Noe økt vannmotstand, men mest relevant for konkurranseseilere som trenger den siste 0,1 knopen
 • Det må utvises større aktsomhet når båten skal løftes på land

Dagens utvalg av thrustere har økt betydelig bare de siste fem årene. Om du tidligere har fastslått at det ikke finnes en god løsning for nettopp din båt, kan det være verdt å orientere seg på markedet en gang til. Side-Power tilbyr mer enn 160 forskjellige typer baug- og akterpropellere!

Side-Power thruster kontroll

Husk at selv om du oppgir hva slags merke, modell og størrelse du har på båten, så vil ikke en installatør nødvendigvis vite hvilken baugpropell som passer best. Hvilken baugpropell du bør velge er avhengig av ditt krav til skyvekraft og hvordan du planlegger å bruke båten din. Du kan lese mer om det her.