yacht med stabilisator system på vattnet

Under de senaste åren har stabilisatorer blivit ett måste för båtägaren på grund av den imponerande komforten som det ger. De moderna systemen som effektivt dämpar rullningen ökar också säkerheten ombord och gör att många familjer får mer användning av sina båtar.

De viktigaste sakerna du måste tänka på när du väljer stabilisator

Det är inte alltid så tydligt vilken typ av stabiliseringssystem man ska välja eftersom de två ledande teknologierna (fenor och gyros) har betydande funktionsskillnader, vilket betyder att ingen typ passar alla båtar eller alla ägares önskemål.

  • Välj rätt teknik på stabilisator för att matcha din typ av båtliv.
  • Kontrollera de praktiska begränsningarna din båt har - alla system passar inte alla båtar, främst på grund av utrymme.

  • Tänk på vad som bäst passar din båt och vad som sannolikt kommer att bibehålla mest värde - vissa båtstorlekar och stil lutar mer mot en teknik än en annan.

 

Förstå grunderna 

Stabilisering är ett komplext ämne som ofta inte är helt förstått, även av yrkesverksamma i båtindustrin. För att säkerställa att du får rätt stabiliseringsteknik för din båt är det viktigaste att förstå att prestandan för alla system alltid har en viss begränsning. Det begränsas av de faktiska krafterna som stabilisatorn kan generera för att "motverka" rullkraften en våg har och påverkar båten.

Illustrasjon vector fenor

Kom också ihåg att rullningen inte bara beror på våghöjd utan också på den tid den påverkar båten (våglängden). En annan stor faktor är båtens hastighet på grund av fysikens lag. kraft = hastighet x 2. Siffran vi söker är Newtonmeter per sekund, eftersom det återspeglar den totala kraften över hela vågen och rullningen beroende på hastigheten.

Gyro-stabilisatorer installeras inuti båten och får sin kraft i reducering från den precessionsrörelse som de genererar för att motstå en båts rullning. Detta betyder också att de har samma totala kraft oavsett vågperiod och hastighet; när rörelsen når slutet av sin resa finns det inte mer kraft tillgänglig i den riktningen.

standard versus vector fenstabilisatorer  illustration

Fenstabilisatorer verkar i vattnet och har två sätt att skapa rullreduceringskraft, beroende på båtens hastighet. Vid nollhastighet eller "vid ankare" roterar fenorna snabbt för att generera kraft och som gyron har en bestämd gräns och stoppar när de når slutet av sin rörelse.

Men när båten kör framåt genererar fenor också rullreduceringskrafter pga vinkeln de passerar genom vattnet, som justerbara vingar på flyg eller undervattens bärplan. Denna kraft ökar med farten så ju snabbare båten rör sig desto mer kraft genererar de. Av avgörande betydelse kan de hålla denna kraft så länge båten fortsätter att köra framåt.

fenstabilisatorer rullreduceringskraft illustration

Kraften som alstras med olika hastigheter av en gyro, platta fenor och böjda vektorn fenor i en typisk 75 fots planande yacht syns tydligt i diagrammet som visas ovan.

 

Vilket system är rätt för dig?

Om din enda prioritet är att ha stabilisering med nollhastighet, med dessa storleksval, kommer gyron att eliminera mer rullning än fenorna när båten ligger för ankare. Men om du också använder din båt på längre kryssningar och vill ha utmärkt stabilisering när du förflyttar dig i det öppna havet mellan ankarplatser så har fenor en kolossal fördel. De kan minska eller eliminera våghöjd och längd mycket mer jämfört med en gyro i samma storlek.

Produktbild side-power fenstabilisatorer

Du kan naturligtvis välja en större gyro (eller flera mindre) för att öka förmågan, men då börjar storlek och vikt verkligen påverka - för att matcha fenorna med åtta knop måste du mer än fyrdubbla storleken av en gyro. Alternativt kan du välja större fenor för att matcha gyrons prestanda vid inget fart. Historiskt sett var orsaken till att detta inte gjordes det extra motståndet från större fenor som orsakade hastighetsförlust och ökad bränsleförbrukning men det har nu förändrats med införandet av böjda vector-fenor.

Eftersom dessa också skapar lyftkraft under framfart så vinner man tillbaka den förlust som fenorna skapar vilket gör det till ett jämnt scenario. I vissa fall leder detta till och med till en liten ökning av hastighet och bränsleeffektivitet.

 

Sammanfattning

Det finns uten tvekan många andra överväganden när man väljer mellan de olika principerna mellan fenor eller gyrostabilisatorer och ännu mer att väga upp när man jämför olika fabrikat av de två teknologierna. Men det startar ändå med att ha tillräckligt med effekt tillgängligt när du behöver det. 

För mer djupgående artiklar om stabilisering och detaljerad information om prestanda för Side-Power vector-fenor, besök www.side-power.se 

CTA Installation Guide for Stabilizers