Stabilisatorsystem på yacht i blått hav

Stabilisatorekspert Jan Erik Johansen gjør rede for fordelene med stabilisatorer ombord på båten.

Marine stabiliseringssystem (også kalt stabilisatorer) har eksistert lenge, men er vanligvis forbundet med større passasjerskip og superyachter. Den økte komforten og behagelige manøvreringen stabilisatorer tilfører har imidlertid ført til at eiere av mindre fritidsbåter også ønsker slike systemer installert i båten sin. 

Økt komfort ombord

  • Du kan bruke båten mer ettersom båten blir langt mer komfortabel i høyere sjø
  • Folk som lett blir sjøsyke kan endelige nyte båtlivet
  • Mindre slitasje på båten ettersom du ikke trenger å tilpasse deg store bølger for å unngå ubehagelig rullebevegelse

 

Sikkerhet ombord på båten

  • Redusert risiko for ulykker forårsaket av uventede bevegelser i båten
  • Mannskap og passasjerer får en bedre tilværelse og opplever mindre utmattelse og ubehag

 

Redusert bruk av drivstoff

Ved å installere finnestabilisatorer (eller andre typer), vil de fleste systemer øke drivstofforbruket noe: 

  • Finnestabilisatorer vil øke forbruket grunnet økt vannfriksjon
  • Gyrostabilisatorer vil øke forbruket grunnet økt vekt ombord

Jeg vil likevel påstå at det generelle forbruket av drivstoff vil bli redusert med stabilisatorer hvis du ser på det større bildet: du kan ta den direkte ruten dit du skal, selv i dårlig vær. 

Du kan også velge en mer drivstoffeffektiv hastighet med bølgene fra siden, mens du fortsatt er komfortabel (moderne båter har mindre rulling ved høyere hastigheter og dermed kjøres de ofte hardere for å unngå rulling). 

Kurvede Vector fins™

Verdt å nevne er at det finnes nyere finnestabilisatorer på markedet som har en kurvet utforming. I tillegg til å være langt mer effektive på å redusere rull, fungerer de kurvede finnene som en slags foil under skroget som i de fleste tilfeller utligner den økte motstanden. Dermed påvirkes verken toppfart eller drivstofforbruk. Du kan lese mer om forskjellen mellom vectorfinner og flate finnestabilisatorer her.

Stabiliseringssystem øker båtens annenhåndsverdi

Med et stabiliseringssystem installert i båten vil den være mer attraktiv på bruktmarkedet. Blant annet vil folk som ofte blir sjøsyke kunne nyte livet til sjøs på en helt annen måte, noe som øker kjøpergruppen. Mange i dag vurderer kun båter med stabiliseringssystem – sørg for at også din båt tiltaler dem.